Исус Христос

Исус Христос

Господ Иисус Христос Христос – произнасяйки това име ние спонтанно свързваме две имена –Иисус Христос и забравяме, че ако първото…